Where to Shop

The Golden Chick

Nhar is 7 ta mejju 2012 ftahna il bibien lewwel darba ghall klijenti taghana li jikkonsisti fuq prodotti ta laham u tigieg friski pero wara ftit snin id domanda kibret u hassejna il htiega li rridu nespandu ghal aktar kumdita ghall klijienti taghana ghalekk wara hidma kbira fil 15 ta gunju 2019 lestejna ix xoghol ghall hanut il gdid li jikkonsisti varjeta kbira ta haxix u frott frisk, hobz u halib ta dik il gurnata, varjazjoni ta gobnijiet u priezet , u varjazzjoni kbira ta laham u tigieg friski locali ta kuljum kif wkoll sezjoni ta sapun u grocery. 
Ghall kumdita tal klijenti namlu deliverys fi djar irridu nfakkru li ix xoghol jitqassam go vann fridge biex jasal ghand il klijent b temperaturi ideali. Niehdu ordnijiet ta laham mimli skont il gosti tal klijent dakinhar li ssir l ordni.. ghall aktar informazzjoni cemplu 99421487 /21416907.. grazzi u narawkom

Find us on Facebook
The Golden Chick Malta, Daily Needs Malta

Locations


Gharghur

Address:

St John street Gharghur

Tel:

21416907

Business Hours:

Monday to Friday:
06:00hrs - 20:00hrs

  Saturday:
06:00hrs - 17:00hrs

  Sunday:
08:00hrs - 12:00hrs


Back to Outlets